Licznik odwiedzin: 181002
Galerie fotograficzne

Galerie fotograficzne służą prezentacji zdjęć o tematyce związanej z drzewami, wykonanych przez członków Sekcji. W odróżnieniu od fotografii zamieszczanych w Wykazie drzew, które mają charakter dokumentacyjny, do Galerii powinny trafiać zdjęcia pokazujące różne walory drzewa oraz oddające indywidualne spojrzenie autora. Mogą to być nietypowe ujęcia, detale budowy, deformacje, wyjątkowe otoczenia, etc. Jednym słowem to wszystko, co uznamy, że może zainteresować innych miłośników drzew.

Zasady umieszczania zdjęć w Galerii:
1. Zdjęcia w Galerii są autorstwa członków Sekcji Drzew Pomnikowych PTD.
2. Członkowie Sekcji, którzy będą chcieli zamieścić zdjęcia w Galerii powinni zaznaczyć to wyraźnie w towarzyszącej zdjęciom korespondencji. Ta informacja będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody na:
- wybór zdjęć do Galerii przez Kierownictwo Sekcji,
- nieodpłatne wykorzystanie zdjęć na potrzeby Sekcji,
- podanie imion i nazwisk autorów w opisach zdjęć,
- edytowania zdjęć dla potrzeb Galerii, głównie w zakresie kadrowania.
3. Zdjęcia w Galerii mogą pochodzić zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy.
4. Na zdjęciach mogą znajdować się sylwetki osób, ale tak usytuowane, aby nie dominowały w kadrze i nie przysłaniały drzew. Nie będą zamieszczane zdjęcia z sylwetkami osób, na których zostały rozmyte lub przesłonięte twarze.
5. Minimalna wielkość jednego zdjęcia powinna wynosić 1 MB. Zdjęcia mniejsze mogą być zamieszczone w Galerii tylko w wyjątkowych wypadkach.
6. W opisach zdjęć powinna być zawarta data wykonania oraz lokalizacja miejsca łącznie z GPS. Zapis GPS, przy lokalizacjach z terenu Polski, powinien zawierać szerokość i długość geograficzną w stopniach z czterema miejscami po przecinku, bez podawania kierunków (NSEW).
Przykładowy zapis: Dąb „Chrobry” - GPS: 51,5215 15,7116.

Zapraszam członków Sekcji do nadsyłania zdjęć z opisami na adres podany w zakładce Korespondencja.

Przewodniczący Sekcji

Galerie polskie

Galerie zagraniczne

Galerie inne