Licznik odwiedzin: 181001
Dokumenty Sekcji

Zakładka zawiera dokumenty założycielskie Sekcji oraz dokumenty bieżące, takie jak: protokóły zebrań, teksty uchwał, informacje o stanie osobowym Sekcji, etc.

I. Dokumenty założycielskie

1. Uchwała Zgromadzenia Walnego podjęta podczas VIII Zjazdu PTD w Bolestraszycach w dniu 23 września 2016 r,, w sprawie powołania Sekcji Drzew Pomnikowych

2. Uchwała Zgromadzenia Walnego podjęta podczas IX Zjazdu PTD we Wirtach, w dniu 20 września 2018 r., zatwierdzająca Regulamin Sekcji Drzew Pomnikowych

3. Regulamin Sekcji

II. Dokumenty bieżące

2018

1. Protokół z pierwszego zebrania Sekcji, które odbyło się podczas IX Zjazdu PTD we Wirtach, w dniu 20 września 2018 r.

2. Informacja o stanie osobowym Sekcji w 2018 r.:

Sekcja Drzew Pomnikowych rozpoczęła działalność w dniu 20 września 2018 r., podczas IX Zjazdu PTD we Wirtach. W tym dniu dwudziestu sześciu członków Towarzystwa złożyło pisemne deklaracje wstąpienia do Sekcji. Na koniec 2018 r. do Sekcji należało dwadzieścia sześć osób.


2019